4 Dat de verslagenen liggen in het land der Chaldeen, en de doorstokenen op haar straten.