40 Ik zal hen afvoeren als lammeren om te slachten, als rammen met bokken.