5 Alzo kwam de stad in belegering, tot in het elfde jaar van den koning Zedekia.