18 Daarom hoort, gij heidenen! en verneem, o gij vergadering! wat onder hen is.