30 Men noemt ze een verworpen zilver; want de HEERE heeft hen verworpen.