1 Het woord, dat tot Jeremia geschied is, van den HEERE, zeggende: