8 Ziet, gij vertrouwt u op valse woorden, die geen nut doen.