20 De oogst is voorbijgaande, de zomer is ten einde; nog zijn wij niet verlost.