30 Want gij zult zijn als een eik, welks bladeren afvallen, en als een hof, die geen water heeft.