21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot den sterken God!