28 Hij komt te Ajath, hij trekt door Migron; te Michmas legt hij zijn gereedschap af.