31 Madmena vliedt weg, de inwoners van Gebim vluchten met hopen.