18 Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, een iegelijk in zijn huis;