28 In het jaar, toen de koning Achaz stierf, geschiedde deze last.