14 En tegen alle hoge bergen, en tegen alle verhevene heuvelen;