15 En tegen allen hogen toren, en tegen allen vasten muur;