22 Laat gijlieden dan af van den mens, wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten?