5 Komt, gij huis van Jakob, en laat ons wandelen in het licht des HEEREN.