17 De vrees, en de kuil, en de strik over u, o inwoners des lands!