13 De HEERE stelt Zich om te pleiten, en Hij staat, om de volken te richten.