19 De reukdoosjes, en de kleine ketentjes, en de glinsterende kledingen,