20 De hoofdkroning, en de armversierselen, en de bindselen, en de reukballetjes, en de oorringen,