25 Uw mannen zullen door het zwaard vallen, en uw helden in den strijd.