4 En Ik zal jongelingen stellen tot hun vorsten, en kinderen zullen over hen heersen;