5 De dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig, en de gierige zal niet meer mild geheten worden.