8 Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheden, en staat op milddadigheden.