17 Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een ver gelegen land zien.