7 Ziet, hun allersterksten roepen daar buiten; de boden des vredes wenen bitterlijk.