5 En de knechten van den koning Hizkia kwamen tot Jesaja.