2 Toen keerde Hizkia zijn aangezicht om naar den wand, en hij bad tot den HEERE.