4 Toen geschiedde het woord des HEEREN tot Jesaja, zeggende: