1 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.