8 Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.