5 De eilanden zagen het, en zij vreesden; de einden der aarde beefden; zij naderden en kwamen toe;