12 Laat ze den HEERE de eer geven, en Zijn lof in de eilanden verkondigen.