1 Maar hoor nu Mijn knecht Jakob, en Israel, dien Ik verkoren heb!