10 Wie formeert een god, en giet een beeld, dat geen nut doet?