27 Die tot de diepte zegt: Verdroog, en uw rivieren zal Ik verdrogen.