4 En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken.