14 Doch Sion zegt: De HEERE heeft mij verlaten, en de HEERE heeft mij vergeten.