16 Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij.