21 Wee dengenen, die in hun ogen wijs, en bij zichzelven verstandig zijn!