10 En de HEERE voer voort te spreken tot Achaz, zeggende: