11 Eis u een teken van den HEERE, uw God; eis beneden in de diepte, of eis boven uit de hoogte.