7 Alzo zegt de Heere HEERE: Het zal niet bestaan, en het zal niet geschieden.