4 Hebt Gij vleselijke ogen, ziet Gij, gelijk een mens ziet?