5 Zijn Uw dagen als de dagen van een mens? Zijn Uw jaren als de dagen eens mans?