6 Dat Gij onderzoekt naar mijn ongerechtigheid, en naar mijn zonde verneemt?