9 Gedenk toch, dat Gij mij als leem bereid hebt, en mij tot stof zult doen wederkeren.