20 Hij beneemt den getrouwen de spraak, en der ouden oordeel neemt Hij weg.